Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je za Univerzo v Ljubljani druga največja univerza v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1975, danes jo sestavlja sedemnajst fakultet.Na univerzi s sloganom “Ustvari si prihodnost” študira prek 18000 študentov.

univerza v Mariboru

Univerzo v Mariboru sestavljajo:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za energetiko
 • Fakulteta za gradbeništvo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za kmetijstvo
 • Fakulteta za logistiko
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Fakulteta za organizacijske vede
 • Fakulteta za varnostne vede
 • Fakulteta za strojništvo
 • Fakulteta za zdravstvene vede
 • Filozofska fakulteta
 • Medicinska fakulteta
 • Pedagoška fakulteta
 • Pravna fakulteta
 • Fakulteta za turizem