Univerza v Ljubljani

Najstarejša in največja univerza v Sloveniji vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Ustanovljena je bila že v 17. stoletju. Več kot polovica diplomantov v Sloveniji prihaja z Univerze v Ljubljani. Prav tako Univerza v Ljubljani prispeva več kot dve tretjini magistrov in specialistov ter skoraj vse doktorje znanosti v Sloveniji.

Univerza v Ljubljani je na Šanghajski lestvici (AWRU, najvplivnejša mednarodna lestvica kakovosti univerz) uvrščena v razred med 401 in 500 mestom. Na QS lestvici se nahaja Univerza v Ljubljani v razredu med  551. in 600. mestom, na področjih računovodstvo in finance, filozofija, politologija, in mednarodni odnosi ter komunikologija in medijske študije pa se uvršča med 200 najboljših univerz.

univerza v Ljubljani

Univerzo v Ljubljani sestavljajo:

 • Akademija za glasbo
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Biotehniška fakulteta
 • Ekonomska fakulteta
 • Fakulteta za arhitekturo
 • Fakulteta za družbene vede
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za farmacijo
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Fakulteta za pomorstvo in promet
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za socialno delo
 • Fakulteta za strojništvo
 • Fakulteta za šport
 • Fakulteta za upravo
 • Filozofska fakulteta
 • Medicinska fakulteta
 • Naravoslovno-tehniška fakulteta
 • Pedagoška fakulteta
 • Pravna fakulteta
 • Teološka fakulteta
 • Veterinarska fakulteta
 • Zdravstvena fakulteta