Univerzitetna Izobrazba v Sloveniji

Univerzitetna izobrazba ni samo papir, ki pomaga pri pridobitvi želene zaposlitve, so tudi znanje in izkušnje, ki jih nujno potrebujemo za delo na keterem koli področju. Poleg tega študij omogoča tudi primeren začetek in razvoj vseživljenjskega učenja, ki je nujno potrebno pri vsakem delu. Živimo v času izredno hitrih sprememb. Kar se je zgodilo v preteklosti v več desetletjih, na nekaterih področjih celo v stoletju ali dveh, doživimo danes v enem samem desetletju. To velja tudi za spremembe v družbenih ureditvah, načine komunikacije in povezano s tem tudi za spremembe v gospodarstvu. Osnovni vzrok za te globalne spremembe je hiter razvoj gospodarstva v razvitih deželah, ki je pogojen z razvojem novih tehnologij, še posebej na področju komunikacij. Zaradi tega je vseživljenjsko učenje več kot nujno. Univerza mora izobraziti ljudi, ki bodo v tem novem obdobju uspešno vodili gospodarstvo.

univerza

Kljub temu, da je Slovenija majhna država, premore nekaj univerz, ki se visoko uvrščajo na lestvici svetovnih univerz. Kakovost študija v Sloveniji je na zelo visokem nivoju. V Sloveniji imamo 3 javne univerze: Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem ter zasebno Univerzo v Novi Gorici.

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Ravni izobrazbe po novih (bolonjskih) programih se delijo na visokošolske strokovne programe, univerzitetne programe, magisterije stroke in doktorate znanosti.